Amacimiz

Aşı Calışma Grubunun Kuruluş Amaçları

• Türkiye´de çocukluk ve yetişkin yaş grubunda aşı ve bağışıklama ile ilgili uygulama politikaları belirleyecek etik kurallara uygun bilimsel çalışmalar yapmak,

• Belirlenen öneri ve politikaların ilgili otoritelere iletilmesini sağlamak,

• Türkiye´de aşılama ile ilgili konularda farkındalık yaratmak, bilinç ve bilgi düzeyini arttırmak. Bunu sağlayabilmek amacıyla

• Sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetler
• Topluma yönelik faaliyetler
• Yazılı ve görsel basına yönelik faaliyetler de bulunmak

• Türkiye´de aşı ve bağışıklama ile ilgili konularda araştırmalar planlamak, uygulamak, yol göstermek, yönlendirmek ve iş birliği sağlamak

• Türkiye´de aşılama, aşı ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusunda bilgi toplamak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri belirlemek Aşı Calışma Grub