Hakkimizda

Aşı Çalışma Grubu İstanbul´da ilk toplantısını yaparak 28 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak kuruldu.

Aşı Çalışma Grubu’nun kuruluş gerekçesi

• Türkiye´de aşı uygulamalarının iyileştirilmesi için bilimsel uzmanlık birikimlerini ortak bir platformda bir araya getirmek,

• Ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, gelişmiş ülkeler düzeyinde bir bağışıklama programını ortaya çıkarmak ve bu seviyeyi sürekli muhafaza edebilmek amacı ile tüm katılımcıların eşit söz ve sorumluluk sahibi olacağı bir ortam yaratmak,

• Ülke genelinde alınacak kararlar için bilimsel referans noktası oluşturarak, plan ve programların belirlenmesine katkıda bulunmak, karar mercilerine görüş sunmak ve alınan kararların uygulanmasında destekleyici aktif rol üstlenmek,

• Toplumun ilgili tüm kesimlerine yönelik, yüksek standartta yaygın bağışıklama programları sayesinde, ülkemizde aşı ile korunabilir hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak