Home Aşı Çalışma GrubuStratejiler ve Uygulama Alanları

Stratejiler ve Uygulama Alanları

Stratejiler ve Uygulama Alanları
• Aşı politikaları geliştirmek üzere farklı disiplin ve meslek gruplarını bir araya getiren toplantılar ve etkinlikler düzenler,
• Çalışmalarını duyurabilmek amacıyla hazırlanarak, düzenli aralıklarla yayınlanacak bülten ve web sitesi calışamalarını yürütür.
• Aşı ile ilgili bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak üzere etkinlik haftası düzenler,
• Halkın aşı ve bağışıklama ile ilgili bilgi düzeyini arttırmaya yönelik eğitim materyali hazırlar,
• Aşı ve bağışıklama ile ilgili konularda kamuoyuna doğru, bilimsel, tarafsız mesajlar iletmek üzere gerekli durumlarda basın bildirisi hazırlar,
• Aşı ve bağışıklama ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere sözcülük yapar,
• Aşı ve bağışıklama ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlar ve yürütur,
• Aşılama ile ilgili çalışmalar planlar, danışmanlık hizmeti verir ve yürütülmesine yardımcı olur,
Çalışma Şekli
Aşı Çalışma Grubu her iki-üç ayda bir kere calışma grubu koordinatörünun çağrısı ile toplanır.
Kriz anları ve gerektiği durumlarda koordinatör tüm grup üyelerini olağanüstü toplantıya çağırabilir.