Home HastaliklaHepatit A

Hepatit A

Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Küçük çocuklar hastalığı sıklıkla ya sessiz veya çok hafif geçirirler. Hastalık erişkinlerde ve çocuklarda ateş, iştahsızlık, halsizlik, kusma ve  ishal gibi bulgularla daha ağır seyreder. Cilt ve gözler sararır.

 

Hiçbir klinik bulgusu olmayan, Hepatit A geçirmekte olan bir kişi çevresindekiler için bulaştırıcıdır. Hepatit A virüsü fekal-oral yolla bulaşır. Bu, enfekte olan bir kişinin dışkısı ile virüse maruz kalmış bir eşyanın ağıza götürülmesi ile hastalığın bulaşacağı anlamına gelir. Enfekte bir kişinin eleriyle hazırladığı, iyi pişirilmemiş sıvı ve gıdaların yenilmesi de bir başka bulaşma kaynağıdır. 1970’lerden beri yuva ve kreşlere devam eden çocuklar  ve buralarda çalışan personel arasında Hepatit A salgınlarına rastlandığı izlenmiştir.

 

Çocuklar hastalığı nispeten sessiz ve hafif geçirirler. Hepatit A enfeksiyonunda bulaştırıcılık daha sarılık belirmeden önce  başlar ve klinik bulgular başladıktan sonra 1 hafta devam eder.  Yemek pişiren ve sofra örtülerini değiştiren yuva ve kreş personelinin  kötü hijyen şartlarına sahip olması, hepatit A enfeksiyonunun yayılmasına bir nedendir. Virüs gaita ile bol miktarda atıldığından, alt bezi olan çocuklar virüsün yayılmasında önemli bir bulaşma kaynağıdırlar. Oysa, sadece tuvalet terbiyesi edinmiş çocukların devam ettiği yuva ve kreşlerde salgınlara daha nadir rastlanır.

 

Hepatit A enfeksiyonuna karşı yeni bir aşı geliştirilmiştir. Ancak aşı 2 yaşından önce kullanılmamaktadır. Hepatit A enfeksiyonunun yuva ve kreşlerde salgınlara neden olması, buralara devam çocukların veya personelin rutin olarak aşılanmaları gerektiği anlamına gelmez. Bir yuva ve kreşte salgın oluştuğunda buraya devam eden çocuklara, personele ve çocukların ailelerine hepatit A enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla gama globulin yapılmalıdır.

 

Yuva veya kreşe devam eden bir çocuğa veya erişkine Hepatit A enfeksiyonu tanısı konmuş olduğunu öğrendiğinizde:

  • Çocuğu veya personeli belirtiler başladıktan 1 hafta sonraya kadar kreşten uzaklaştırın
  • Derhal en yakın sağlık teşkilatına haber verin
  • Bulaşmadan sonraki ilk 12 saat içinde yapılacak olan gamaglobülin enjeksiyonu enfeksiyonun yayılmasını önler
  • İyi el yıkama ve hijyen kurallarını tatbik ediniz