Home HastaliklaMenenjit

Menenjit

Menenjit ciddi bir çocukluk hastalığıdır. Bir enfeksiyon hastalığı olarak bulaşıcı niteliği vardır. Birçok enfeksiyon ajanı menenjite yol açabilir. Bazı menenjit etkenlerinin aşısı vardır. H. influenzae tip b bakterisi (Hib) ise tüm dünyada bakteriyel menenjit etkenlerinin en önde gelen nedenidir, bu yüzden menenjit mikrobu olarak bilinir ve aşısı vardır. Bu nedenle birçok menenjit etkeni olabilecek mikrop olmasına rağmen menenjit aşısı, genellikle Hib aşısı olarak bilinir.

Menenjit nerenin hastalığıdır?
Menenjit beyin zarlarının iltihabıdır. Beyin dokusu ile kafa kemiği arasında üç tane ince beyin zarı vardır. menenjit özellikle beyne yakın ilk iki zarın ortak iltihaplanmasına verilen addır. Ancak beyinle çok yakın temasta oldukları için bu zarların iltihabı aynı zamanda komşu beyin dokusu iltihabı bulgularına da yol açar. Bu nedenle menenjit bir çeşit beyin enfeksiyonudur denilebilir.

Menenjit bulguları nelerdir?
Menenjitin birçok bulgusu olabilir. Genel bir üst solunum yolu enfeksiyonu  tablosuna (ateş, öksürük, kırgınlık, nezle vb) ek olarak başağrısı, kusma , şuur bozukluğu, havale, genel durum bozukluğu varsa menenjitten şüphelenmek ve acil doktor değerlendirilmesi yapılması gereklidir.

Evet. Dünyanın en iyi sağlık merkezlerinde bile %20’ye varan oranlarda ölüm riski vardır. Yaşayan olgularda, kalıcı beyin özürü (zeka düşüklüğü, sağırlık, konuşma bozukluğu, yürüme ve diğer hareket bozukluğu gibi) olma ihtimali %30’a varan oranlarda görülebilir.

 

Hangi mikroplar menenjit yapar?
Çok nadiren enfeksiyon dışı nedenlerde menenjit yapabilmesine rağmen menenjit esas olarak bir enfeksiyon hastalığıdır ve değişik mikroplar tarafından oluşturulur. Çok çeşit ve sayıda mikrop menenjite yol açabilir. Bunlar arasında viruslar (yüzlerce değişik virus menenjit yapabilir), bakteriler (özellikle Hib, pnömokok, meningokok olmak üzere bir çok bakteri menenjite yol açabilir), mantarlar, parazitler sayılabilir. Viruslar en sık ve nisbeten daha hafif seyirli  menenjit etkenleridir. Bakteriler ve verem en ağır seyirli ve hasar bırakma riski daha yüksek olan menenjit etkenleridir.

Menenjit aşıyla önlenebilir bir hastalık mıdır?
Evet. menenjit oluşturan bütün enfeksiyon etkenlerine karşı aşı olmamakla birlikte bazılarının aşıları vardır. Aşıyla korunulabilir bakteriyel menenjit etkenlerinin en önemlisi Hib’tir

 

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu