Home İLETİŞİM

İLETİŞİM

İlgilendiğiniz konuları, sorularınızı ve önerilerinizi Aşı Çalışma Grubu ile paylaşın.
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Sıhhıye/Ankara 06100
Tel: 312-305 1166
Faks: 312-310 8241
[email protected]
Prof. Dr. Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
01330 Adana
Tel: 322-456 2468
Faks: 322-458 2470
[email protected]
Serkan Erkan
Aşı Çalışma Grubu Sekreteri – Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Sıhhıye/Ankara 06100 Tel: 312-305 1166 Faks: 312-310 8241
[email protected]