Home Aşılama

Aşılama

 

Aşılama programlarının çoğunun hastalıkların mortalite ve morbidetisinin azaltılmasında çok büyük etkisi olmuştur. Genellikle gelişmekte olan  ülkelerin yanısıra, gelişmiş ülkeler de  dahil olmak üzere esas önem  infant ve çocukların aşılanmasına verilmektedir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ
AŞILAR Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. ayın sonu 12. ayın sonu 18.ayın sonu 24.ayın sonu İÖ. 1. Sınıf İÖ. 8. Sınıf
BCG I
DaBT-IPA-Hib I II III R
OPA
I II
KKK I R
Hepatit B I II III
Td R
KPA I II III R
DaBT-IPA R
Hepatit A I II
Suçiçeği I